Giáo án hóa học lớp 9 học kì 1 phương pháp mới

Mời quý thầy cô tham khảo Giáo án hóa học lớp 9 học kì 1 phương pháp mới. Thầy cô có thể xem bản online và tải file giáo án định dạng docx (word) link bên dưới.


XEM GIÁO ÁN ONLINE


Tuần 1. Tiết 2 Ngày soạn 16/8/2018 CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ Bài 1: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC KHÁI QUÁT HOÁ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Tính chất hoá học của oxit: + Oxit axit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ. + Oxit bazơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, oxit axit. – Sự phân loại oxit, chia ra các loại: oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính và oxit trung tính. 2. Kĩ năng: – Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit. – Phân biệt được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của một số oxit. – Phân biệt được một số oxit cụ thể. – Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất. 3. Thái độ: – Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. 4. Năng lực cần hướng tới: a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực tự quản lí. năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán. b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn hóa học – Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: Oxit bazo, Oxit axit – Năng lực thực hành hóa học: một số phản ứng hóa học khi làm thực hành – Năng lực tính toán: số mol, theo PTPU… – Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học – Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: KHDH, Dụng cụ: Giá ống nghiệm; ống nghiệm (4 chiếc) ; kẹp gỗ (1 chiếc) ; cốc thuỷ tinh ; ống hút ; Hoá chất : CuO,CaO,CO2, P2O5,HCl, CaCO3, dd Ca(OH)2, quì tím, P đỏ, nước cất, dd CuSO4 khử độc của P đỏ. 2. Học sinh: Xem trước bài mới. III. PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC: – Vấn đáp, gợi mở, thảo luận nhóm, quan sát thí nghiệm, làm việc nhóm, làm việc cá nhân. – Động não, khăn trải bàn, tia chớp… IV. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG 1. Hoạt động khởi động – GV giao nhiệm vụ, nêu một số vấn đề sau: Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm oxit bazơ, oxit axit – HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân. Nhắc lại khái niệm oxit bazơ,oxit axit. – Học sinh báo cáo sản phẩm: Nhắc lại khái niệm oxit bazơ,oxit axit. – Đánh giá sản phẩm của học sinh: tương đối tốt; giới thiệu qua chương trình hóa học 9