tạm ngừng tăng lương cơ sở từ 1-7-2020

tạm ngừng tăng lương cơ sở từ 1-7-2020