Video Bài giảng Mĩ thuật lớp 1 Chủ đề 1 Mĩ thuật quanh em – Tiết 1 mĩ thuật quanh em – CTST

Trong tình hình dịch bệnh, việc ôn tập cho các em học sinh tiểu học diễn ra online. Giaoan.link chia sẽ đến các bạn video ngắn về Bài giảng Mĩ thuật lớp 1 Chủ đề 1 Mĩ thuật quanh em – Tiết 1 mĩ thuật quanh em – Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể tham khảo, sử dụng trong việc dạy học online của các môn chuyên hóa.

Các bài giảng powerpoint lớp 1 khác:

 

Bài giảng bằng video