Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật 1 Chủ đề 2 Tiết 3 ghép hình nhà sách Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật 1 Chủ đề 2 Tiết 3 sách Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể xem online nội dung bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 1 chủ đề 2, tiết 3: ghép hình nhà (xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn). Các bạn neen tải file pptx ở link cuối bài viết để xem hoàn chỉnh và chỉnh sửa.

Các bài giảng powerpoit khác của lớp 1:


XEM BÀI GIẢNG PPT ONLINE