Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật lớp 1 Chủ đề 2 Tiết 4 Góc mĩ thuật của em sách Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật lớp 1 Chủ đề 2 Tiết 4 Góc mĩ thuật của em sách Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể xem online nội dung bài giảng mĩ thuật 1 chủ đề 2 ngôi nhà của em, tiết 4: góc mĩ thuật của em. Tuy nhiên xem online nội dung không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn. Bạn nên tải file pptx ở link cuối bài viết để xem đầy đủ và chỉnh sửa.

Bài giảng các môn lớp 1:


XEM BÀI GIẢNG PPTX MĨ THUẬT 1 CHỦ ĐỀ 2 TIẾT 4 ONLINE