Bản chữ và âm thanh làm Đại hội Đoàn thanh niên

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Bản chữ và âm thanh làm Đại hội Đoàn thanh niên. Bản chữ các bạn gửi in decal, âm thanh gồm: bài quốc ca 1 lời và đoàn ca được gộp lại thành 1 file rất thuận tiện. Bài nhạc không lời về đoàn phụ vụ trong bỏ phiếu,…Các bạn tải toàn bộ trong link cuối bài viết.

Biểu mẫu đoàn: