Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Huế

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 Huế được các trường công lập công bố ngày 20/6. Mời các bạn tham khảo điểm chuẩn lớp 10-2022 tỉnh Hưng Yên bên dưới đây.

Điểm chuẩn vào lớp 10 – 2022 các trường khác:

Trường THPT Chuyên Quốc Học, điểm chuẩn các môn chuyên lần lượt là: chuyên Toán 32,15; chuyên Lí 34,10; chuyên Hóa 33,65; chuyên Sinh 36,50; chuyên Sử 31,75; chuyên Địa 34,75; chuyên Văn 34,50; chuyên Tin 32,35; chuyên Anh 37,10; chuyên Pháp 36,06; chuyên Nhật 34,98.

Trường THPT Nguyễn Huệ: Ngoại ngữ Anh là 52,00. Điểm chuẩn Trường THPT Hai Bà Trưng có ngoại ngữ Anh là 55,10.

Trường THPT Gia Hội, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 32,40 và NV2 là 43,24.

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ: Điểm chuẩn NV1 là 47,00; NV2 là 48, 40.

Trường THPT Bùi Thị Xuân: điểm chuẩn NV1 là 29,80, NV2 là 45,70;

Trường THPT Đặng Trần Côn lần lượt của hai nguyện vọng là 22,20 và 27,80;

Trường THPT Cao Thắng lần lượt là 42,10 và 51,80;

Trường THPT Phan Đăng Lưu điểm chuẩn NV1 là 33,00 và NV2 là 46,10;

THPT Hương Vinh có điểm chuẩn lần lượt 22,00 và 23,50;

Trường THPT Thuận Hóa: NV1 22,60 và NV2 là 24,10.

Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, điểm chuẩn NV1 là 30,50.