Hiệu ứng Infographic trên powerpoint

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn cách tạo hiệu ứng infographic trên powerpoint. Qua video bên dưới sẽ giúp các bạn học được nhiều kỹ năng trong việc sử dụng, thiết kế hình ảnh trên powerpoint, các bạn sẽ hiểu được cách kết hợp hình shape và hiệu ứng để tạo ra sản phẩm ứng dụng trong bài thuyết trình, giảng dạy.

Các bài hướng dẫn animation powerpoint khác: Xem video hướng dẫn chi tiết animation infographic