Thứ Sáu, 16 / 11 / 2018
Home >> Kỹ năng vi tính

Kỹ năng vi tính

Video hướng dẫn các thủ thuật trên bộ office như: Word, excel, powerpoint.

Thiết kế list word

THIẾT KẾ LIST WORD List word dùng để liệt kê những công việc mà mình thực hiện trong một tuần, một tháng…MS Word cho ta thiết kế những template list …

Read More »