Thứ Hai, 21 / 01 / 2019

Art

Các template powerpoint (background powerpoint) về chủ đề Art (nghệ thuật)

Template powerpoint mĩ thuật

TEMPLATE POWERPOINT MĨ THUẬT Tiếp theo các template powerpoint art, template powerpoint này phù hợp với các bài giảng, thuyết trình về mĩ thuật. Slide được thiết kế để làm …

Read More »

Template powerpoint art

Template powerpoint art

Background, template powerpoint art    Lựa chọn một background và tempate phù hợp góp phần làm bài giảng hiệu quả hơn. Template powerpoint art là một trong những template về chủ đề Art. …

Read More »