Thứ Tư, 27 / 03 / 2019

Art

Các template powerpoint (background powerpoint) về chủ đề Art (nghệ thuật)

Hình nền PowerPoint màu sắc

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn yêu thích thiết kế powerpoint một bộ hình nền powerpoint màu sắc blend cực đẹp và chất lượng HD (1280×720 px). Mời các bạn …

Read More »

Template powerpoint mĩ thuật

TEMPLATE POWERPOINT MĨ THUẬT Tiếp theo các template powerpoint art, template powerpoint này phù hợp với các bài giảng, thuyết trình về mĩ thuật. Slide được thiết kế để làm …

Read More »