Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 1

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 5

***

Bài 1: Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ

I/ Mục tiêu:
– Học sinh hiểu vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân.
– Học sinh cảm nhận về vẻ đẹp của tranh Thiếu Nữ bên hoa huệ.
II/ Đồ dùng dạy học:
Giáo viên:
– SGK, SGV. Tranh Thiếu Nữ bên hoa huệ.
– Sưu tầm them một số tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân
Học sinh:
– Sách giáo khoa, một số tranh của họa sĩ Tô Ngọc Vân (nếu có)

NỘI DUNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 1

[embeddoc url=”https://giaoan.link/doc/pdf/lop5/lop5-bai1.pdf” download=”none”]

TẢI GIÁO ÁN ĐỊNH DẠNG WORD (.doc)Tải giáo án điện tử mĩ thuật
Font : .vnTime; Bảng mã gõ font này là: TCVN3(ABC). Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT (.ppt)Tải bài giảng powerpoint

 

Nguồn: giaoan.link