Thứ Năm, 20 / 06 / 2019

EEPROM

Write-Read internal EEPROM PIC16F877A

Write-Read internal EEPROM PIC16F877A, sử dụng EEPROM nội của vi điều khiển pic16f877A để ghi-đọc dữ liệu.  EEPROM viết tắt của từ Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory là loại chip nhớ không …

Read More »