Giáo án điện tử lớp 2, Bài 1- Vẽ đậm, vẽ nhạt

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MỸ THUẬT LỚP 2

***

Bài 1: Vẽ đậm, vẽ nhạt

I/ Mục tiêu:
– Nhận biết 3 độ đậm nhạt cơ bản: Đậm, đậm vừa, nhạt.
– Tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang trí, vẽ tranh.
II/ Chuẩn bị
Giáo viên:
– Tranh, ảnh bài vẽ có độ đậm, có độ nhạt.
– Hình ảnh ba sắc độ đậm, đậm vừa, nhạt.
Học sinh:
– Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.

NỘI DUNG GIÁO ÁN (file pdf)
[embeddoc url=”https://giaoan.link/doc/pdf/lop2/Bai1-ve-dam-ve-nhat.pdf” download=”none” viewer=”google”]

TẢI GIÁO ÁN ĐỊNH DẠNG WORD (.doc)Tải giáo án điện tử mĩ thuật
Font : VNI-Times; Bảng mã gõ font này là: VNI Windows. Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI GIẢNG POWERPOINT(.ppt)Tải giáo án điện tử mĩ thuật

Nguồn: giaoan.link