Giáo án điện tử lớp 1, Bài 1 – Xem tranh thiếu nhi vui chơi

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 1

***

Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi

I/ Mục tiêu:
– Học sinh tiếp xúc, làm quen vơi tranh vẽ của thiếu nhi.
– Bước đầu biết quan sát, miêu tả hình ảnh trên tranh.
II/ Đồ dung dạy học:
Giáo viên:
– Sưu tầm một số tranh, ảnh thiếu nhi vui chơi ở sân trường.
– Tranh của họa sĩ có cùng đề tài.
Học sinh:
– Sưu tầm tranh của thiếu nhi, giấy, bút vẽ. bút chì, màu.

NỘI DUNG GIÁO ÁN (file pdf)
 [embeddoc url=”https://giaoan.link/doc/pdf/lop1/giao-an-my-thuat-1-bai-1.pdf”]

TẢI GIÁO ÁN ĐỊNH DẠNG WORD (.doc)Tải giáo án điện tử mĩ thuật
Font : .vnTime; Bảng mã gõ font này là: TCVN3(ABC). Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT (.ppt)Tải bài giảng powerpoint

 

Nguồn: giaoan.link