Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 3 vẽ lá cây

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2

***

Bài 3: Vẽ lá cây

I/ Mục tiêu:
– Nhận biết được hình dáng, đăc điểm, màu sắc và vẽ đẹp của một vài loại lá cây.
– Biết cách vẽ lá.
– Vẽ được một lá cây và vẽ màu theo ý thích.
– Biết yêu quí thiên nhiên.

II/ Chuẩn bị
Giáo viên:
– Một vài loại mẫu lá cây khác nhau. Hình gợi ý cách vẽ lá. Bài vẽ lá của học sinh lớp trước.
Học sinh:
– Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ.

NỘI DUNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 2 BÀI 3 Review

TẢI GIÁO ÁN ĐỊNH DẠNG WORD (.doc)Tải giáo án điện tử mĩ thuật
Font : VNI-Times; Bảng mã gõ font này là: VNI Windows. Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI GIẢNG POWERPOINT(.ppt) – chưa có file powerpointTải giáo án điện tử mĩ thuật

Nguồn: giaoan.link