Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 3

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 5

***

Bài 3: Vẽ tranh đề tài trường em

I/ Mục tiêu:
– Học sinh được nội dung đề tài, biết cách chọn hình ảnh về nhà trường để vẽ tranh.
– Học sinh biết cách vẽ và vẽ được tranh đề tài trường em.
– Học sinh yêu mến và có ý thức bảo vệ môi trường của mình.

II/ Đồ dung dạy học:
Giáo viên:
– Một số tranh ảnh về nhà trường.
– Tranh ở bộ đồ dùng dạy học, bài vẽ của học sinh năm trước.
Học sinh:
– Giấy hoặc vở thực hành, bút chì, tẩy, màu…

* Sau đây là nội dung giáo án điện tử mĩ thuật lớp 5 bài 3: vẽ tranh đề tài trường em.

NỘI DUNG GÁO ÁN ĐIỆN TỬ MĨ THUẬT LỚP 5 BÀI 3 (file pdf)

TẢI GIÁO ÁN ĐỊNH DẠNG WORD (.doc)Tải giáo án điện tử mĩ thuật
Font : .vnTime; Bảng mã gõ font này là: TCVN3(ABC). Các bạn tải font về nếu chưa có.

 

 

TẢI BÀI TRÌNH CHIẾU POWERPOINT (.ppt)Tải bài giảng powerpoint

 

Nguồn: giaoan.link