Thứ Năm, 22 / 02 / 2018
Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Giáo dục - Đào tạo >> Điều lệ trường tiểu học

Điều lệ trường tiểu học

Nội dung điều lệ trường tiểu học.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường ; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.
  2. Điều lệ này áp dụng cho trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; tổ chức; cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học.

Điều 2. Vị trí của trường tiểu học

      Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoảng và con dấu riêng.

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

nguồn: giaoan.link

Bài ngẫu nhiên

Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

QUY ĐỊNH 102-QĐ/TW VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM Ủy viên Bộ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.