Thứ Tư, 15 / 08 / 2018
Home >> Tài liệu >> Văn bản pháp luật >> Giáo dục - Đào tạo >> Điều lệ trường tiểu học

Điều lệ trường tiểu học

Nội dung điều lệ trường tiểu học.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường ; chương trình và các hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản của nhà trường; nhà trường, gia đình và xã hội.
  2. Điều lệ này áp dụng cho trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; tổ chức; cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học.

Điều 2. Vị trí của trường tiểu học

      Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoảng và con dấu riêng.

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

nguồn: giaoan.link

Bài ngẫu nhiên

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT chế độ làm việc giáo viên phổ thông

THÔNG TƯ 28/2009/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIÁO …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.