Đóng góp giáo án, nhận quà ý nghĩa

THÔNG BÁO

  Để giaoan.link ngày lớn mạnh, admin kêu gọi sự đóng góp của quí thầy cô. Công sức đóng góp của quí thầy cô sẽ được đáp tạ theo nội dung sau:

  • Quí thầy cô đóng góp 1 giáo án điện tử (file world) về cho giaoan.link sẽ được yêu cầu 3 template powerpoint theo chủ đề của quí thầy cô.
  • Các hình thức đáp tạ có thể thay đổi theo thời gian.

* P/S: File giáo án điện tử quí thầy cô gởi email về địa chỉ contact@giaoan.link. Trong mail, quí thầy cô gởi file giáo án đính kèm và nội dung yêu cầu 3 template powerpoint.

Trân trọng!

Admin