Bài giảng điện tử mĩ thuật 1 bài 7

Bài giảng điện tử mĩ thuật 1 bài 7

VẼ MÀU VÀO HÌNH QUẢ (TRÁI) CÂY

I- Mục tiêu

  • HS nhận biết được hình dáng, màu sắc và vẻ đẹp của một số loại quả quen thuộc.
  • Biết dùng màu để vẽ màu vào hình các quả.
  • Tô được màu vào quả theo ý thích.

II- Đồ dùng dạy học

Giáo viên:

Học sinh:

  • Giấy vẽ, vở tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu.
Xem online Bài giảng điện tử mĩ thuật 1 bài 7
Tải bài giảng điện tử mĩ thuật 1 bài 7
 

nguồn: giaoan.link