Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 14

Bài giảng điện tử mĩ thuật 3 bài 14 – Vẽ theo mẫu

VẼ CON VẬT QUEN THUỘC

I- Mục tiêu

  • Học sinh biết quan sát, nhận xét về đặc điểm, hình dáng một số con vật quen thuộc.
  • Biết cách vẽ và vẽ được hình con vật.
  • Học sinh yêu mến các con vật.

II- Chuẩn bị

– Giáo viên

  • Tranh, ảnh một vài con vật.

– Học sinh

  • Sưu tầm tranh, ảnh về bài vẽ con vật của học sinh lớp trước.
  • Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
Xem online nội dung bài giảng mĩ thuật 3 bài 14
Tải bài giảng về
 

nguồn: giaoan.link