Bài giảng powerpoint lớp 4 bài 17

Bài giảng powerpoint lớp 4 bài 17

Vẽ trang trí

TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

MỤC TIÊU

  • Học sinh hiểu biết thêm về trang trí hình vuông và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống.
  • Học sinh biết chọn họa tiết và trang trí được hình vuông sắp xếp hình mảng, họa tiết, màu sắc hài hòa có trọng tâm.
  • Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của trang trí hình vuông.
Xem online nội dung Bài giảng powerpoint lớp 4 bài 17
Tải bài giảng powerpoint lớp 4 bài 17

nguồn: giaoan.link