Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 9

Bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 9

Thường thức mĩ thuật

XEM TRANH PHONG CẢNH

I- Mục tiêu:

  • Học sinh nhận biết được tranh phong cảnh, mô tả được những hình và màu sắc trong tranh.
  • Mô tả được những hình vẽ và màu sắc chính trong tranh.
  • Thêm yêu mến cảnh đẹp quê hương.

II- Đồ dùng dạy – học:

Giáo viên:

Học sinh: Giấy, vỡ tập vẽ 1, bút chì, tẩy và màu.

Xem online bài giảng điện tử mĩ thuật lớp 1 bài 9
 Tải Bài giảng về máy
 

nguồn: giaoan.link