hiệu ứng animation powerpoint

Hiệu ứng animation powerpoint

Hôm nay, tôi sẽ mở thêm chuyên mục hiệu ứng animation powerpoint (animation). Các bạn có thể ứng dụng vào bài trình chiếu của mình. Để copy animation, bạn chọn tất cả rồi copy, paste vào slide mới.

 Xem online hiệu ứng animation kiểu 1
Tải về
 

nguồn: giaoan.link