Home >> Bài giảng powerpoint >> Ppt lớp 5 >> Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7 an toàn giao thông
Bài giảng powerpoint lớp 5 bài 7 vẽ tranh đề tài an toàn giao thông

Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7 an toàn giao thông

Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG

Tìm, chọn nội dung đề tài

Đề tài an toàn giao thông có những nội dung cụ thể như: tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển đèn giao thông ở ngã ba, ngã tư; đi bộ sang đường đúng nơi qui định; các phương tiện tham gia giao thông đi đúng phần đường quy định… Sau đây là bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7, vẽ tranh đề tài an toàn giao thông.

 Xem online bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7
 Tải bài giảng powerpoint
 Tải về

nguồn: giaoan.link

Bài ngẫu nhiên

bài giảng powerpoint âm nhạc 5 tiết 19

Bài giảng powerpoint âm nhạc 5

Bài giảng powerpoint âm nhạc 5 Tiết 19 – Bài Hát Mừng Bài giảng powerpoint …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký email theo dõi
Giaoan.link

Vui lòng điền địa chỉ mail của bạn và Đăng ký để luôn cập nhật bài mới từ Giáo án.