Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7 an toàn giao thông

Bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG

Tìm, chọn nội dung đề tài

Đề tài an toàn giao thông có những nội dung cụ thể như: tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển đèn giao thông ở ngã ba, ngã tư; đi bộ sang đường đúng nơi qui định; các phương tiện tham gia giao thông đi đúng phần đường quy định… Sau đây là bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7, vẽ tranh đề tài an toàn giao thông.

 Xem online bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 5 bài 7
 Tải bài giảng powerpoint
 

nguồn: giaoan.link