Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 19

Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 19

VẼ GÀ

Bài giảng mĩ thuật lớp 1 bài 19 – Vẽ gà, giúp học sinh lớp 1 nhận biết hình dáng chung, đặc điểm các bộ phận và vẻ đẹp của con gà. Các con biết cách vẽ một chú gà đơn giản theo cảm nhận riêng.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 19
 Tải về
 

nguồn: giaoan.link