Home >> Giáo án điện tử >> Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 14
Giáo án điện tử mĩ thuật lớp 2 bài 14

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 14

Giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 14

Vẽ trang trí

VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀO HÌNH VUÔNG VÀ VẼ MÀU

Trong bài giảng mĩ thuật lớp 2 bài 14 vẽ trang trí này, giáo viên giúp học sinh hiểu được cách vẽ họa tiết đơn giản vào hình vuông. Từ đó, học sinh sẽ vẽ tiếp được họa tiết và vẽ màu vào hình vuông đó. Từ bài học mĩ thuật này, học sinh bước đầu cảm nhận được cách sắp xếp họa tiết cân đối trong hình vuông.

Xem online giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 14
 Tải giáo án
 Tải giáo án về

nguồn: giaoan.link

Bài ngẫu nhiên

Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 29 vẽ tranh đề tài an toàn giao thông

GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP 4 BÀI 29 Vẽ tranh ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *