Giáo án mĩ thuật lớp 3 bài 20

Giáo án mĩ thuật lớp 3 bài 20

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI NGÀY TẾT HOẶC LỄ HỘI

Qua bài giảng này, học sinh sẽ hiểu nội dung đề tài về ngày tết, ngày lễ hội của dân tộc, của quê hương. Các em biết cách vẽ tranh về ngày tết hay lễ hội và vẽ được tranh về ngày tết. Học sinh sẽ thêm yêu quê hương đất nước. Giáo viên có thể tải tranh vẽ của học sinh lớp trước làm tài liệu giảng dạy.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 3 bài 20
 Tải giáo án