Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 22

Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 22

VẼ VẬT NUÔI TRONG NHÀ

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 1 bài 22, giáo viên giúp học sinh nhận biết được hình dáng, đặc điểm, màu sắc vài con vật nuôi trong nhà. Từ đó các em biết cách vẽ các con vật quen thuộc. Các em thêm yêu quý chăm sóc các con vật trong gia đình.

Xem online giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 22
Tải về