Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 11

Giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 11

Vẽ tranh

ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Qua bài giảng, học sinh hiểu được cách chọn nội dung và cách vẽ tranh đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam. Từ đó, các em vẽ được tranh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam. Giáo viên có thể tải tranh vẽ của học sinh khóa trước tại đây để làm tài liệu giảng dạy.

Xem online giáo án mĩ thuật lớp 5 bài 11
 Tải về