Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 1 bài 24

Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 1 bài 24

VẼ CÂY, VẼ NHÀ

Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 1 bài 24 sẽ đề cập đến một số vấn đề cần đạt được: Giúp học sinh biết được một số hình dáng của cây, nhà; Các em sẽ biết vẽ cây và nhà đơn giản; Từ đó các em sẽ kết hợp vẽ cây, nhà để tạo nên một bức tranh đơn giản và vẽ màu theo ý thích; Các em thêm yêu quí thiên nhiên. Thầy cô giáo có thể tải những bài vẽ của học sinh khóa trước về làm tài liệu giảng dạy tại đây.

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 24
 Tải về