Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 28

Giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 28

VẼ TIẾP HÌNH VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG, ĐƯỜNG DIỀM

Qua bài giảng mỹ thuật lớp 1 bài 28 này, giáo viên giúp học sinh thấy được vẻ đẹp của hình vuông và đường diềm có trang trí. Biết cách vẽ họa tiết và vẽ màu vào hình vuông và đường diềm. Học sinh vẽ được họa tiết và vẽ màu vào hình vuông và đường diềm. Thầy cô có thể xem tranh vẽ của học sinh năm trước tại đây.

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 1 bài 28
 Tải giáo án