Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 15 vẽ chân dung

Giáo án mĩ thuật lớp 4 bài 15 vẽ chân dung

Qua bài giảng mĩ thuật lớp 4 bài 15 vẽ chân dung, giáo viên giúp học sinh nhận biết được đặc điểm, hình dáng của một số khuôn mặt người. Các em biết cách vẽ chân tranh chân dung, vẽ được tranh chân dung đơn giản. Thầy cô tải tranh vẽ chân dung của học sinh tại đây làm tài liệu giảng dạy.

Xem online giáo án mĩ thuật 4 bài 15
Tải giáo án
 

Từ khóa: giáo án điện tử mĩ thuật lớp 4, giáo án mĩ thuật 4 bài 15, mỹ thuật 4, vẽ chân dung.