Giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 31 vẽ cảnh thiên nhiên

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 1 BÀI 31

VẼ CẢNH THIÊN NHIÊN

Giaoan.link chia sẻ bài giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 31 vẽ cảnh thiên nhiên. Qua đây, Giáo viên sẽ giúp học sinh tập quan sát, nhận xét thiên nhiên xung quanh. Từ đó, các em sẽ biết vẽ cảnh thiên nhiên và vẽ được cảnh thiên nhiên đơn giản. Thầy cô có thể tìm bài giảng powerpoint tại đây, bài vẽ của học sinh khóa trước.

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 1 bài 31
Tải giáo án
 

Từ khóa tìm nội dung này: mĩ thuật lớp 1, mỹ thuật 1 bài 31, vẽ cảnh thiên nhiên.