Giáo án mỹ thuật lớp 2 bài 26 vẽ tranh đề tài con vật

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 2 BÀI 26
VẼ TRANH ĐỀ TÀI CON VẬT

Qua bài giảng mỹ thuật lớp 2 bài 26 vẽ tranh đề tài con vật học sinh nhận biết đặc điểm và hình dáng, màu sắc con vật nuôi. Học sinh biết cách vẽ con vật và vẽ được con vật theo ý thức. Mời các bạn tham khảo.

 Xem online mỹ thuật 2 bài 26
Tải giáo án
 

Bạn có thể quan tâm đến các giáo án lớp 2 khác:

Tìm nội dung bằng từ khóa: giáo án mĩ thuật lớp 2 bài 26, vẽ con vật, my thuat lop 2.