Giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 22 vẽ màu vào dòng chữ nét đều

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 3 BÀI 22

VẼ MÀU VÀO DÒNG CHỮ NÉT ĐỀU

Giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 22 vẽ màu vào dòng chữ nét đều. Mời bạn tham khảo sau đây.

I/ Mục tiêu
– HS làm quen với kiểu chữ nét đều
– Biết cách vẽ màu vào dòng chữ
– Vẽ màu hoàn chỉnh dòng chữ nét đều.
II/ Chuẩn bị
GV: – Sưu tầm một số dòng chữ nét đều
HS : – Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy – học chủ yếu
– Chữ nét đều là chữ có các nét rộng bằng nhau (các nét đều bằng nhau)
– Có thể dùng các màu sắc khác nhau cho các dòng chữ.

Xem online giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 22
Tải giáo án

Giáo án điện tử lớp 3:

Nội dung từ khóa: giáo án mỹ thuật, mỹ thuật lớp 3, mỹ thuật 3 bài 22