Giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 25 vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật

GIÁO ÁN MỸ THUẬT LỚP 3 BÀI 25

VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CHỮ NHẬT

Giáo án mỹ thuật lớp 3 bài 25 vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật. Bạn có thể xem tranh vẽ của học sinh về hình chữ nhật tại đây.

I/ Mục tiêu
– HS nhận biết thêm về họa tiết trang trí
– Biết cách vẽ họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật.
– Vẽ được họa tiết và vẽ màu ở hình chữ nhật
– Thấy được vẻ đẹp của trang trí hình chữ nhật.
II/ Chuẩn bị
GV: – Phấn màu hoặc sáp màu.
– Một số bài vẽ của học sinh (có cả bài vẽ hình vuông, hình tròn).
HS: – Giấy vẽ, vở tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu.
III/ Hoạt động dạy – học chủ yếu

Xem online giáo án
Tải giáo án

Giáo án điện tử lớp 3:

Từ khóa nội dung: giao an dien tu mi thuat, mi thuat lớp 3.