Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Đơn nghỉ dưỡng sức sau sinh được sử dụng khi thai phụ nghỉ hết 6 tháng thai sản. Khi này, thai phụ làm đơn này gởi đến cơ quan, đơn vị được xem xét nghỉ thêm 5 ngày đối với sinh thường và 7 ngày đối với sinh mổ. Mời bạn tham khảo mẫu đơn.

Đơn xin nghỉ thai sản

 

Xem mẫu đơn online
Tải mẫu đơn
 

Từ khóa nội dung: Nghỉ dưỡng sức cho giáo viên, đơn xin nghỉ dưỡng sức, nghỉ sau sinh.