Giáo án điện tử lớp 4 môn mĩ thuật bài 26 Xem tranh của thiếu nhi

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LỚP 4 MÔN MĨ THUẬT

BÀI 26 TTMT – XEM TRANH CỦA THIẾU NHI

I/ MỤC TIÊU:
– HS hiểu về nội dung của tranh qua bố cục, hình ảnh và màu sắc.
– HS biết cách mô tả, nhận xét khi xem tranh về đề tài sinh hoạt
– HS cảm nhận được và yêu thích vẻ đẹp của tranh thiếu nhi .
II/ CHUẨN BỊ:
– Giáo viên: SGK, SGV; tranh về các đề tài của HS lớp trước
– Học sinh: SGK; Tranh của thiếu nhi trên sách báo, tạp chí …
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 Xem online giáo án mĩ thuật lớp 4
Tải giáo án
 

Giáo án điện tử lớp 4:

Từ khóa nội dung: giáo án điện tử lớp 4, mĩ thuật lớp 4, mỹ thuật lớp 4 bài 26.