Bài giảng powerpoint công nghệ 9 thực hành bài 9 mạch đèn cầu thang

BÀI GIẢNG POWERPOINT CÔNG NGHỆ 9 THỰC HÀNH BÀI 9

MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC 3 CỰC ĐIỀU KHIỂN 1 ĐÈN

Giaoan.link chia sẻ bài giảng powerpoint công nghệ 9 thực hành bài 9 về mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 bóng đèn. Ứng dụng của mạch điện này sử dụng trong điều khiển đèn cầu thang. Khi bạn cần đi lên lầu thì bật công tắc đèn sáng. Khi lên đến đầu trên cầu thang bạn lại đảo chiều công tắc thứ 2 để tắt đèn. Quá trình cứ thế sử dụng.

 Xem bản online bài giảng powerpoint
 Tải về
 

Từ khóa: slide powerpoint mẫu, bài giảng powerpoint công nghệ 9, mạch đèn cầu thang.