Mẫu sơ yếu lý lịch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Bạn đang làm hồ sơ để dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Sau đây là mẫu sơ yếu lý lịch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (mẫu số 2). Bạn có thể tải mẫu đơn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại đây.

Xem mẫu sơ yếu lý lịch online
Tải về

Từ khóa nội dung: sơ yếu lý lịch thi thăng hạng, syll, thi thăng hạng.