Sổ tay nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

SỔ TAY NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT

DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

      Hội thi khoa học, kĩ thuật quốc tế (International Science and Engineering Fair, viết tắt là ISEF) được phát triển từ Hội thi khoa học quốc gia (National Science Fair) của Hoa Kì, do Hiệp hội khoa học và cộng đồng (Society for Science & The Public, viết tắt là SSP) sáng lập, tổ chức lần đầu tiên tại Philadelphia vào năm 1950. Năm 1958, Hội thi này lần đầu tiên trở nên Hội thi khoa học, kĩ thuật quốc tế với sự tham gia của Nhật Bản, Canada và Đức.

      Từ năm 1997, tập đoàn Intel là nhà tài trợ chính cho Hội thi và Hội thi mang tên Intel ISEF. Ngoài Tập đoàn Intel, còn có nhiều đơn vị, tổ chức khác hỗ trợ và tài trợ giải th-ởng cho Intel ISEF. Đến nay, Intel ISEF là Hội thi khoa học, kĩ thuật quốc tế hàng năm lớn nhất dành cho học sinh trung học (từ lớp 9 đến lớp 12). Mỗi năm có khoảng hơn 1500 học sinh trung học từ khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia giới thiệu kết quả ở 17 lĩnh vực nghiên cứu khoa học, gồm: Khoa học Động vật; Khoa học Xã hội & hành vi; Hóa sinh; Sinh học Tế bào & Phân tử; Hóa học; Công nghệ thông tin; Khoa học Trái đất; Vật liệu & Công nghệ sinh học; Kĩ thuật điện & Cơ khí; Năng lượng & Vận tải; Phân tích Môi trường; Quản lí môi trường; Toán học; Y khoa và Khoa học sức khỏe; Vi trùng học; vật lí và Thiên văn học; Khoa học Thực vật.

       Cuộc thi này là cơ hội kết nối các nhà khoa học trẻ t-ơng lai trên toàn cầu được tiếp cận với các nhà khoa học đã đoạt giải th-ởng Nobel. Các em cũng được giao l-u học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về các đề tài nghiên cứu với các bạn cùng lứa tuổi trên khắp năm châu một cách sâu hơn, rộng hơn trong tương lai. Hằng năm, đồng thời với Intel ISEF, Tập đoàn Intel và Hiệp hội Khoa học và Cộng đồng (Society for Science & The Public) tổ chức Hội nghị Intel ISEF Educator Academy, mời lãnh đạo Bộ Giáo dục, các nhà sư phạm, các giáo sư các trường đại học,… từ nhiều quốc gia đến để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và bàn các biện pháp khuyến khích học sinh say mê nghiên cứu khoa học, phát triển khả năng t- duy, sáng tạo thông qua việc nghiên cứu khoa học ngay từ môi trường phổ thông, gắn việc học ở trường với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống, tạo cơ sở đào tạo ra đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao phát triển các ngành khoa học mũi nhọn cho đất nước.

Xem tài liệu online
Tải tài liệu

Từ khóa nội dung: học sinh phổ thông, tài liệu học sinh.