Giáo án kỹ năng sống lớp 2 cả năm

GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG LỚP 2 CẢ NĂM

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn bộ giáo án kỹ năng sống lớp 2 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy. Các bạn có thể xem và tải giáo án lớp 2 tại đây.

Xem bài giảng powerpoint

Hình ảnh png

Template powerpoint

Xem giáo án kỹ năng sống lớp 2
Tải giáo án
Kĩ năng sống
BÀI 2: KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC (TIẾT 1)
I: Mục tiêu
-Học sinh nhận biết được những hành vi biết nắng nghe tích cực.
– Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không nắng nghe tích cực.
– Học sinh có thói quen lắng nghe tích cực.
II: Đồ dùng dạy và học
– Bài tập thực hành kĩ năng sống
III: Hoạt động dạy và học.
1: Ổn định tổ chức.
2: Kiểm tra bài cũ.
3: Bài mới
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
a: Giới thiệu bài
b; Dạy bài mới
Hoạt động 1: Quan sát tranh
– Giáo viên treo tranh
– Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1
– tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm bàn nói cho nhau nghe trong 3 phút
– Gọi đại diện từng nhóm trình bày.
– Nhóm khác nhận xét.- Giáo viên nhận xét và chỉ tranh nêu lại.
Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp
– Như thế nào được gọi là biết nắng nghe ?
– Giáo viên nhận xét từng ý kiến của học sinh và đa kết luận.
4: củng cố: Thế nào là nắng nghe tích cực?
5: Dặn dò: Thực hành nắng nghe tích cực.- Học sinh quan sát tranh
– Thảo luận nhóm.

– Đại diện trình bày.
Tranh 1: Các bạn đều biết nắng nghe tích cực, vì các bạn đều đang chú ý nghe bạn trưởng nhóm trình bày.
Tranh 2: Các bạn ngồi phía trên đã biết nắng nghe. Còn các bạn ngồi bàn dưới cha biết vì vẫn còn tranh nhau quyển truyện cha nghe bạn lớp trưởng nói.
Tranh 3: hai anh em cha nắng nghe vì còn tranh nhau nói.
Tranh 4: cả lớp đã nắng nghe cô giáo nói, còn bạn nam cha nắng nghe vì bạn phải nhờ cô giải thích rõ hơn
———————————————————————-
Thứ ngày tháng năm 201
Kĩ năng sống
KĨ NĂNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN, TH¬ƯƠNG TÍCH
I. MỤC TIÊU
– Học sinh nhận biết các hành vi nguy hiểm có thể xảy ra gây tai nạn thư¬ơng tích cho mình và những ng¬ười xung quanh.
– Biết từ chối và khuyên các bạn không tham gia các hành vi gây tai nạn thư¬ơng tích.
– Học sinh rèn kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động
II. PH¬ƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC
– Bài tập thực hành kĩ năng sống
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1: Ổn định tổ chức.- Giới thiệu môn học
2: Kiểm tra bài cũ.- Kiểm tra sách của học sinh
3: Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
a: Giới thiệu bài
b: Dạy bài mới
Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi
– GV treo tranh,yêu cầu HS quan sát
– Tổ chức cho HS thảo luận nhóm để nêu điều nguy hiểm có thể xảy ra ở từng tranh
Tranh 1: Trèo cây cao để hái quả (bắt tổ chim).
Tranh 2: Trèo lên cột điện để lấy diều bị mắc trên dây điện.
Tranh 3: Vừa tắm vừa đùa nghịch ở hồ n¬ớc lớn.
Tranh 4: Ngồi trên xe khách thò đầu, thò tay ra ngoài.
– Gọi học sinh nhận xét
– GV kết luận tranh
Hoạt động 2: Xử lí tình huống
– Gv nêu yêu cầu: Nếu em chứng kiến việc làm của các bạn trong từng tình huống trên em sẽ khuyên các bạn nh¬ư thế nào?
– Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi
– Gọi đại diện các nhó nêu ý kiến

– HS nhận xét
– Giáo viên đ¬a giải pháp đúng cho từng tranh
4: Củng cố: Nêu lại các tình huống nguy hiểm ở các tranh.
5: Dặn dò: Thực hiện theo lời khuyên ở hoạt động 2

– Quan sát tranh

– Thảo luận nhóm 3
-Trình bày kết quả thảo luận
T1: Ngã từ trên cây xuống

– T2: Bị điện giật (ngã từ trên cột điện xuống).

-T3: Bị chết đuối

– T4:Gây tai nạn giao thông cho bản thân và ng¬ười đi đ¬ường.

– Thảo luận nhóm đôi
– Nêu ý kiến
TH1: Không nên trèo cây cao hái quả.
Th2: Không đ¬ược trèo lên cột điện vì có thể bị điện giật hoặc ngã.
TH3: Không nên tắm ở ao khi không có ngư¬ời lớn đi cùng.
TH4: Khi ngồi trên xe khách cần ngồi yên không đ¬ược nô nghịch.

Từ khóa tìm nội dung: giáo án kỹ năng sống 2, kns lớp 2.