Bài tập toán nâng cao lớp 1 – Bộ đề 1

BÀI TẬP TOÁN NÂNG CAO LỚP 1 BỘ ĐỀ 1

Bộ đề gồm các thể loại toán trong chương trình toán lớp 1, giúp các em rèn luyện thêm khả năng làm toán. Mời các bạn tham khảo.

Bạn xem các đề toán lớp 1

 

Câu 1: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

5 + 0 +1 =

  1. 6           B. 7                                           C 8

1 + 4 + 9 =

  1. 13 B. 14                                         C 15

20 –  10 + 5 =

  1. 13 B. 14                                         C 15

40 – 20 +10 =

  1. 20 B. 30                                         C 40

Câu 2: Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau:

  1. 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59.
  2. 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22.

Bạn xem bản đầy đủ…

Xem online đầy đủ bộ đề
Tải bộ đề