Xóa virus ẩn file trên usb

Xóa virus ẩn file trên usb – Delete hidden files on usb virus

Loại virus ẩn file trên usb hiện nay rất phổ biến và lây lan nhanh chóng qua các thiết bị usb. Khi bạn kết nối usb với máy tính bị nhiễm loại virus này, tức thời các file và folder trên usb của bạn sẽ bị làm ẩn hoàn toàn, thay vào đó là một shortcut mới, mà khi bạn click vào thì chẳng có gì, giúp cho virus phát tán vào máy nhanh hơn. Khi các file bị loại virus này làm ẩn thì các chương trình quản lí file như Total Commander cũng không thể nào thấy được. Các bạn yên tâm rằng dữ liệu trên usb của bạn vẫn còn nguyên vẹn, đừng vội format mà mất tất cả nhé.

USB bị nhiễm virus ẩn file trên usb

Điều trước tiên bạn cần thực hiện là dùng chương trình quét virus trên usb. Bạn có thể sử dụng Avast hoặc Malwarebytes Anti-Malware để quét loại virus này, cả 2 điều công dụng tốt.

Xóa virus ẩn file trên usb bằng Avast

scan virus hiden files as Malwarebytes Anti-Malware

Sau khi quét virus trên usb đã hoàn tất nhưng các thuộc tính ẩn file mà virus tạo ra đối với các folder và file trên usb vẫn còn nên hiện tại dữ liệu trên usb của bạn vẫn bị ẩn, bạn dùng lệnh attrib của cmd để xóa bỏ các thuộc tính này.

PS: CHƯƠNG TRÌNH WINDOWS SECURITY TRÊN WIN 10 DIỆT TỐT CÁC LOẠI SÂU NÀY NÊN BẠN KHÔNG CẦN CÀI CHƯƠNG TRÌNH NÀO KHÁC. BẠN HÃY CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN LÀ ĐƯỢC.

   Đầu tiên bạn khởi chạy chương trình cmd: START, gõ CMD và ô SEARCH.

   Tiếp theo bạn gõ: attrib/? để xem thuộc tính câu lệnh này trong cmd nhé, kết quả như sau:

Các thuộc tính của lệnh attrib

Tạm dịch nội dung trên như sau:

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [drive:][path][filename] [/S [/D]]

+   Sets an attribute. // dấu + để thêm thuộc tính
–   Clears an attribute. // dấu – để loại bỏ thuộc tính
R   Read-only file attribute. // thuộc tính chỉ đọc
A   Archive file attribute. // thuộc tính lưu trữ
S   System file attribute. // thuộc tính hệ thống
H   Hidden file attribute. // thuộc tính ẩn
[drive:][path][filename] Specifies a file or files for attrib to process. // đường dẫn đến ổ đĩa, thư mục và tập tin cần đặt thuộc tính ( nếu tên tập tin và thư mục có chứa khoảng trắng hay kí tự đặc biệt bạn cần phải để đường dẫn trong dấu “” )
/S  Processes matching files in the current folder
and all subfolders. // tham số này sẽ thực hiện lệnh đố với file nằm trong thư mục hiện hành và tất cả thư mục con
/D  Processes folders as well. // tham số này chỉ dùng để đặt thuộc tính cho thư mục và thư mục con chứ không đặt thuộc tính cho file bên trong thư mục.

   Như vậy, để xóa thuộc tính ẩn file của virus trên usb bạn thực hiện như sau:

   Di chuyển đến ổ đĩa bạn cần thực hiện (ở đây ví dụ usb là ổ G), bạn gõ trên cmd: G:

   Tại con nháy bạn gõ tiếp lệnh: attrib -h -s *.* /S /D

   Các file và folder trên usb của bạn sẽ hiện ra trở lại, tuy nhiên các dữ liệu của bạn bị di chuyển và chứa trong một folder không có tên, bạn vào di chuyển ra và xóa các folder không cần thiết khác.

Các folder đã hiện trở lại

Video thực hiện:

Chúc các bạn thực hiện thành công