Bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH 41

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các hoạt động giáo dục

Mục tiêu cần đạt được khi các thầy cô học xong module TH 41:

Hiểu rõ về mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu của hoạt động giáo dục, tầm quan trọng của hoạt động giáo dục trong giáo dục KNS cho học sinh tiểu học.

Xác định các KNS cơ bản và các nội dung giáo dục KNS trong một số hoạt động giáo dục ở tiểu học.

Mô tả được các phương pháp, kĩ thuật giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong một số hoạt động giáo dục ở trường tiểu học.

Mời bạn xem tiếp nội dung phía dưới:


Xem tài liệu Module TH 41 online