Giáo án an toàn giao thông lớp 5 cả năm

Mời các bạn tham khảo giáo án an toàn giao thông lớp 5 biên soạn cả năm gồm 6 bài:

Bài 1: Biển báo hiệu giao thông đường bộ

Bài 2: Đi xe đạp an toàn trên đường

Bài 3: Đường giao thông an toàn

Bài 4: Tai nạn giao thông

Bài 5: An toàn giao thông đường bộ

Bài 6: An toàn giao thông đường thủy


Xem giáo án online
AN TỒN GIAO THƠNG TIẾT 1: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. A-Mục tiêu 1-Kiến thức .HS biết và giải thích nội dung 23 biển báo hiệu giao thông đã học. .HS hiểu ý nghĩa, nội dung 10 biển báo hiệu GT mới. 2-Kĩ năng. .Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu GT. .Mô tả được các biển báo đó băng lời nói hoặc bàng hình vẽ. Để nói cho những người khác biết về nộidung của các biển báo hiệu GT. 3-Thái độ: .Có ý thức tuân theo những hiệu lệnh của biển báo hiệu GT khi đi đường. .Tham gia tuyên truyền, vận động mọi người, thực hiện luật GTĐB. B- Đồ dùng dạy học. Phiếu học tập. Các biển báo. C- Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của thây Hoạt đông của trò I. Ôn định II.Bài cũ III. Bài mới .Giới thiệu Hoạt động 1: Trò chơi phóng viên. Hoạt động 2. Ôn lại các biển báo đã học: Hoạt động 3: Nhận biết các biển báo hiêu IV.Củng cố V.Dặn dò -1HS làm p.viên nêu câu hỏi cho các bạn trong lớp trả lời. -Ở gần nhà bạn có loại biển báo gì? -Những biển báo đó được đặt ở đâu? -Những người ở đó có biết nội dung các biển báo đó không? -Họ có thấy các biển báo đó có ích gì không? -Cho học sinh nhắc lại các biển báo đã học, mô tả hình dạng, màu sắc. -Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn. GV kết luận. -Cho HS quan sát các loại biển báo. -Xác định, phân loại, mô tả hình, màu sắc của các biển báo đó. -Biển báo cấm. -Biển báo nguy hiểm. -Biển báo chỉ dẫn. GV kết luận – chuẩn bị bài Kĩ năng đi xe đạp an toàn. Cho hs xem các biển báo đã học, nói nội dung của biển báo 2 HS trả lời. -Thảo luận nhóm. -Phát biểu trước lớp. -Học sinh thảo luận và tìm đúng loại biển báo -Nhóm nào xong trước được biểu dương. -Trình bày trước lớp. -Lớp nhận xét, bổ sung. -Thảo luận nhóm 4 . -Tìm và phân loại biển báo, mô tả…. -Phát biểu trước lớp. -Lớp góp ý, bổ sung.