Bài giảng powerpoint Lịch sử 9 Bài 2

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn bài giảng PowerPoint lịch sử 9 bài 2 “LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70  ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX”. Mời các bạn tham khảo!


XEM NỘI DUNG (PDF)
BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp HS nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Tư tưởng Qua các kiến thức của bài học, giúp HS thấy rõ tính chất khó khăn, phức tạp, thậm chí cả thiếu sót, sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu (vì đó là con đường hoàn toàn mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch sử; mặt khác là sự chống phá gay gắt của các thế lực thù địch). Kĩ năng Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, nhận định và so sánh các vấn đề lịch sử II. CHUẨN BỊ : Tranh ảnh về sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu Tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo Liên Xô và các nước Đông Âu III.CÁC BƯỚC LÊN LỚP : 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu? 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG ? Tình hình thế giới từ giữa những năm 70 đến 1985 có điểm gì nổi bật? Ảnh hưởng như thế nào đến LX? ? Trước tình hình đó, Goóc-ba-chốp đã làm gì? GV giới thiệu về Goóc-ba-chốp. ? Hãy cho biết mục đích và nội dung của công cuộc cải tổ? ? Cuộc cải tổ thất bại đã dẫn đến hậu quả gì? GV nhận xét, bổ sung hoàn thiện nội dung kiến thức. Đồng thời nhấn mạnh cuộc đảo chính 21/8/1991 thất bại đưa đến việc Đảng Cộng sản Liên Xô phải ngừng hoạt động và tan rã, 11 nước CH trong Liên bang Xô Viết tách ra thành lập SNG  LX tan rã. GV chuyển ý ? Tình hình các nước Đông Âu cuối những năm 70 đầu những năm 80? ? Hãy cho biết diễn biến sự sụp đổ chế độ XHCN ở các nước Đông Âu? HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi. GV nhận xét bổ sung, kết luận. – Khủng hoảng dầu mỏ thế giới năm 1973 đã tác động đến nhiều mặt của Liên Xô, nhất là kinh tế.  Kinh tế LX suy sụp nghiêm trọng. Kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng : Công nghiệp trì trệ, hàng tiêu dùng khan hiếm, nông nghiệp sa sút Chính trị xã hội dần dần mất ổn định, đời sống nhân dân khó khăn, mất miềm tin vào Đảng và Nhà Nước. – Tháng 3/1985, Goóc-ba-chốp tiến hành cải tổ. – Mục đích cải tổ : Nội dung cải tổ : Thiết lập chế độ tổng thống , đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ Đảng CS… Ngày 19/8/1991 diễn ra đảo chính Gooc-ba-chốp nhưng thất bại, Đảng cộng sản bị đình chỉ hoạt động. Liên bang Xô Viết tan rã. Ngày 25/12/19991 lá cờ búa liềm trên nóc điện Krem-li bị hạ , chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô. Kinh tế khủng hoảng gay gắt Chính trị mất ổn định. Các nhà lãnh đạo đất nước quan liêu, bảo thủ, tham nhũng, nhân dân bất bình I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết: 1. Nguyên nhân: Năm 1973, Khủng hoảng dầu mỏ làm  khủng hoảng toàn diện. 2. Diễn biến: Tháng 3/1985, Goóc-ba-chốp tiến hành cải tổ 3. Hậu quả: – Ngày 19/8/1991 diễn ra đảo chính Gooc-ba-chốp nhưng thất bại, Đảng cộng sản bị đình chỉ hoạt động. – Ngày 25/12/19991, chấm dứt chế độ XHCN ở Liên Xô. III/ Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu: . Hậu quả: Năm 1989, chế độ XHCN sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu. Nguyên nhân sụp đổ : + Kinh tế lâm vào khủng hoảng sâu sắc + Rập khuôn mô hình ở Liên Xô, chủ quan duy ý chí chậm sửa đổi + Sự chống phá của các thế lực trong và ngoài nước 4..Củng cố – Do những nguyên nhân khách quan và chủ quan sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu là không tránh khỏi – Cuộc cải tổ của M.Goóc-ba-chốp với hậu quả là sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô 5 .Hướng dẫn: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới IV-Rút kinh nghiệm – Ưu điểm……………………………………. …….. ……… ……………………………………. – Hạn chế ……………………………………… ……………. ……………………………………. – Hướng khắc phục……………………………. ……… …………………………………………….