Bài giảng powerpoint toán lớp 5 Ôn tập Phân số

Mời bạn tham khảo bài giảng powerpoint toán lớp 5 – Ôn tập các tính chất cơ bản của phân số. Bạn có thể tải file ppt về để chỉnh sửa theo yêu cầu cá nhân.


Xem Bài giảng powerpoint online
ÔN TẬP:TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ. GIÁO VIÊN:VŨ THỊ THÚY VINH. Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018 Toán KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Tính chất cơ bản của phân số: Ví dụ 1: * Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. Ví dụ 2: * Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018 Toán Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số. 2. Vận dụng tính chất cơ bản của phân số: Ví dụ : = 90 : 10 120 : 10 = a. Rút gọn phân số: = = 9 : 3 12 : 3 = = 90 : 30 120 : 30 ,…. Hoặc: Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018 Toán Tính chất cơ bản của phân số. Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018 Toán Tính chất cơ bản của phân số. 2. Vận dụng tính chất cơ bản của phân số: b. Quy đồng mẫu số các phân số: Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số của và Ta có: và Vậy: và ; Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số của và Nhận xét: 10 : 5 = 2, chọn 10 làm mẫu số chung ta có: giữ nguyên Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018 Toán Tính chất cơ bản của phân số. 2. Vận dụng tính chất cơ bản của phân số: b. Quy đồng mẫu số các phân số: Ta có: 3. Luyện tập: Bài 1: Rút gọn các phân số ; ; . = = = = = = 15:5 25:5 18:9 27:9 36:4 64:4 Bài giải Bài 2: Quy đồng mẫu số các phân số và . = = = = = = 2×8 3×8 5×3 8×3 1×3 4×3 và c) và b) a) ; ; giữ nguyên = = 5×4 6×4 = = 3×3 8×3 Ta có a) và và b) c) và Bài 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây: = ; = = = ; ; ; ; Ta có và CHÀO CÁC EM !