Giáo án lịch sử lớp 11 cả năm

Giaoan.link chia sẻ giáo án lịch sử lớp 11 cả năm. Mời các bạn tham khảo trong công tác giảng dạy.

Xem giáo án online
Phần một LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Tiếp theo) CHƯƠNG I CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA –TINH (TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX) Bài 1: NHẬT BẢN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần: – Hiểu rõ những cải cách tiến bộ của Thiên hoàng Minh Trị năm 1868. – Thấy được chính sách xâm lược của giới thống trị Nhật Bản cũng như các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX. 2. Về thái độ: – Giúp HS nhận thức rõ vai trò ý nghĩa của những chính sách cải cách tiến bộ đối với sự phát triển của xã hội, đồng thời giải thích được vì sao chiến tranh thường gắn liền với chủ nghĩa đế quốc. 3. Về kĩ năng: – Giúp HS nắm vững khái niệm “cải cách”, biết sử dụng bản đồ để trình bày các sự kiện có liên quan đến bài học. Rèn kỹ năng quan sát tranh ảnh tư liệu rút ra nhận xét đánh giá. 4. Định hướng năng lực hình thành: * Năng lực chung: giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo. * Năng lực chuyên biệt: – Tái tạo kiến thức cơ bản bài học: nội dung cải cách Minh Trị 1868, những biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa… – Lập bảng thống kê các nội dung cải cách Minh Trị 1868. – Nhận xét, đánh giá công cuộc cải cách Minh Trị 1868 trong cái nhìn so sánh, đối chiếu tình hình Việt Nam, Thái Lan… II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH. 1. Giáo viên: – Lược đồ sự bành trướng của đế quốc Nhật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX – Bản đồ thế giới – Tranh ảnh về nước Nhật đầu thế kỉ XX. 2. Học sinh: – Đọc SGK, tìm hiểu về Thiên Hoàng Minh Trị – Tìm hiểu về nước Nhật hiện nay. III. CÁC PHƯƠNG, PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG. – Trao đổi đàm thoại và phát vấn. – Kĩ thuật động não, kĩ thuật đọc tích cực. IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC. 1. Giới thiệu khái quát về chương trình lịch sử lớp 11 – Chương trình Lịch sử lớp 11 bao gồm các phần: + Lịch sử thế giới cận đại phần tiếp theo + Lịch sử thế giới hiện đại từ 1917 – 1945. + Lịch sử Việt Nam từ 1858 – 1918. 2. Giới thiệu bài mới: Cuối TK XIX đầu XX hầu hết các nước châu Á đều ở trong tình trạng chế độ phong kiến khủng hoảng suy yếu, bị các đế quốc phương Tây xâm lược và trở thành thuộc địa. Trong bối cảnh chung đó Nhật Bản vẫn giữ được độc lập và phát triển nhanh chóng về kinh tế, trở thành một nước đế quốc duy nhất ở châu Á. Vậy tại sao Nhật Bản đã thoát khỏi sự xâm lược của các nước phương Tây, trở thành một cường quốc đế quốc? Để hiểu được vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu bài 1: Nhật Bản.