Giáo án lịch sử lớp 6 trọn bộ

Giaoan.link chia sẻ cùng các bạn giáo án lịch sử lớp 6 mới. Mời các bạn tham khảo trong giảng dạy.


Xem giáo án online
TUẦN 1 – Tiết 1 Ngày soạn : 05 – 9 – 2018 Ngày dạy : 08 -9 – 2018 Bài 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh nhận biết được: – Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển. – Mục đích học tập Lịch sử (để biết gốc tích tổ tiên, quê hương, đất nước, để hiểu hiện tại). – Phương pháp học tập (cách học, cách tìm hiểu lịch sử) một cách thông minh trong việc nhớ và hiểu. 2. Thái độ – Bước đầu bồi dưỡng cho học sinh ý thức về tính chính xác và sự ham thích trong học tập bộ môn. 3. Kỹ năng – Phương pháp học tập.(cách học, cách tìm hiểu lịch sử). 4. Định hướng phát triển năng lực – Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. – Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sử, nhận xét,phân tích. II. PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, phát vấn, phân tích, nhóm ….. III. PHƯƠNG TIỆN : Tivi, tranh ảnh. IV. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên – Giáo án word và Powerpoint – Sách giáo khoa, tranh ảnh … 2. Chuẩn bị của học sinh – Sách giáo khoa. V.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sách giáo khoa – vở ghi của học sinh.(2phút) 3. Bài mới 3.1. Hoạt động khởi động – Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển, mục đích, phương pháp học tập Lịch sử đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. – Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn. – Thời gian: 2 phút. -Tổ chức hoạt động: Giáo viên cho xem tranh lớp học ngày xưa và lớp học hiện tại yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: